"curantes iura iuvant" – prawo sprzyja tym, którzy o nie dbają

Zakres usług

 Umowy

 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych w obrocie krajowym i międzynarodowym,
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów w procesie inwestycyjnym w obrocie krajowym i międzynarodowym (m.in. umowy o roboty budowlane i umowy o generalne wykonawstwo, umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umowy z dostawcami mediów i usług, umowy z podwykonawcami i inne),
 • doradztwo na każdym etapie – zawierania, negocjowania, realizacji, modyfikacji, wypowiedzenia lub zakończenia umowy,

Nieruchomości

 • kompleksowa obsługa prawna,
 • doradztwo prawne związane z nabywaniem, najmem lub dzierżawą oraz zagospodarowaniem nieruchomości,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, w tym umów z jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,
 • nadzorowanie przebiegu postępowań koniecznych do uzyskania pozwoleń i decyzji niezbędnych w procesie budowlanym,
 • postępowania sądowe dotyczące zasiedzenia, zniesienia współwłasności, służebności inne,

 

Spółki

 • kompleksowa obsługa prawna,
 • przygotowanie projektów umów spółki (statutów), regulaminów i porozumień wspólników, a także sporządzanie opinii prawnych,
 • upadłość, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje,

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inne

 • kompleksowa obsługa prawna,
 • przygotowanie projektów umów (statutów), regulaminów, a także sporządzanie opinii prawnych,
 • upadłość, restrukturyzacja, likwidacja, przekształcenie,
 • pełnienie funkcji likwidatora oraz pełna obsługa procesu likwidacyjnego,

 

Organizacje non – profit (fundacje, stowarzyszenia)

 • kompleksowa obsługa prawna,
 • przeprowadzenia audytów prawnych,
 • przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych (m.in. statutów, regulaminów itp.)
 • doradztwo prawne w ramach projektów przygotowywanych przez organizacje dla beneficjentów,
 • opracowywanie standardów funkcjonowania organizacji,
 • prowadzenie wykładów i spotkań z beneficjentami,

Ochrona danych osobowych

 • doradztwo prawne,

 • przeprowadzenie audytów prawnych,

 • przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych (m.in. polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem itp.)

 •  zgłoszenie do GIODO,

 • prowadzenie wykładów i spotkań z beneficjentami,

 

Nieuczciwa konkurencja, ochrona konkurencji i konsumentów

 • prowadzenie spraw sądowych dotyczące oznaczeń przedsiębiorstwa, oznaczeń geograficznych, oznaczeń towarów i usług, naśladownictwa, tajemnicy przedsiębiorstwa, ograniczania dostępu do rynku oraz reklamy i promocji,

 • pomoc prawną w przypadkach nieuczciwych praktyk rynkowych w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i w sprawach sądowych,

 • doradztwo prawne w zakresie ochrony praw konsumentów,

 • opiniowanie umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych,

 

Prawo upadłościowe

 • kompleksowe doradztwo dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego, jak również
 • reprezentacja klientów w postępowaniach upadłościowych,
 • pełnienie funkcji likwidatora i pełna obsługa procesu likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • upadłość konsumencka,

Prawo ubezpieczeniowe, odszkodowania,

 • doradztwo związane z roszczeniami z umów ubezpieczeniowych,

 • reprezentacja poszkodowanych i ich bliskich zarówno w tzw. postępowaniach likwidacyjnych, jak i w sprawach sądowych,

 • prowadzenie międzynarodowych postępowań ubezpieczeniowych

 

Ochrona środowiska

 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz, analiza ryzyka, reprezentacja przed organami administracji i sądami udział w negocjacjach oraz inne działania uzależnione od potrzeb klienta

Prawo własności intelektualnej, prawo autorskie

 • sporządzanie opinii, doradztwo prawne,

 • reprezentowanie klientów w sporach sądowych, postępowaniach przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów

 • pomoc w zawieraniu umów i negocjacjach,

 • ochrona dóbr osobistych, reagowanie na ich naruszenia, dochodzenie przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania,

Zamówienia publiczne

 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych oraz pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej,

 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 • opiniowanie zasadności i przygotowanie protestów, odwołań i skarg,

 • reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,

 

Transport, spedycja

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców z branży transportowej w obrocie krajowym i zagranicznym,

 • ubezpieczenie transportu,

Sprawy arbitrażowe

 • reprezentacja klienta w postępowaniu arbitrażowym,

 

Sprawy sądowe i sądowo - administracyjne

 • reprezentowanie klientów w zakresie spraw przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz administracyjnymi, na wszystkich etapach, począwszy od działań zmierzających do ugodowego załatwienia sprawy, poprzez działania procesowe, a skończywszy na związanych z egzekucją orzeczeń,

 • prawo rodzinne : rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dziećmi i inne,

 • prawo pracy : wypowiedzenie / rozwiązanie umowy o pracę i inne, praca w godzinach nadliczbowych, zakaz konkurencji i inne,

 • egzekucja komornicza : przygotowywanie wniosków i pism, zlecanie poszukiwania majątku i inne czynności,

 • zabezpieczanie roszczeń,

 • spadki : stwierdzenie nabycia spadku, zniesienie współwłasności, testament i inne,

Kontakt

Magdalena Buczyłko
Kancelaria Radcy Prawnego
tel. +48 - 602-100-569

Siedziba firmy

ul. Sportowa 46 B,
55-040 KobierzyceBiuro 1

Al. Kasztanowa 3 a lok. 116,
53-125 Wrocław
(po telefonicznym umówieniu spotkania)

 

Biuro 2

Brackenhof 2 a,
67294 Morschheim, Niemcy
(po telefonicznym umówieniu spotkania)

Wszelkie prawa zastrzeżone
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.  akceptuje  polityka prywatnosci